PERSONALIZOVANA MEDICINA ?

PERSONALIZOVANA MEDICINA  ?

Personalizovana  jeste medicina skrojena prema pojedincu koja se zasniva na dokazima i svakom pacijentu omogućava odgovarajuću negu u pravo vreme, čime se značajno poboljšavaju ishodi i smanjuju troškovi zdravstvene zaštite.

Medicinska prevencija i tretman jedinstvenog profila zdravog stanja i podložnosti bolesti svakog pojedinca igra glavnu ulogu u proaktivnom lečenju, zamenjujući sve više reaktivne programe koji se oslanjaju na malobrojne distinktivne simptome.

Klasična medicina jedan lek daje svim osobama koje imaju određenu bolest. Lekovi su isti, a pacijenti nisu.Smatra se da samo dve trećine pacijenata ima korist od svoje terapije. Prema najnovijim istraživanjima jedan od tri leka koji se trenutno primenjuje ne postiže željeni rezultat. Razlog je jednostavan – bolesti su različite kao što se i ljudi razlikuju.

Rešenje je u genetici i poznavanju DNK koja će omogućiti da se svakom pacijentu odredi terapija u odnosu na njegov fenotip i genotip.Moderna medicina je razvila i testove koji mogu utvrditi da li je neki lek odgovarajući ili ne. To je omogućila farmakogenomika.

New Med se već  11 godina  trudi da bude inovativan, sposoban da identifikuje i učestvuje u globalnim trendovima u terapiji i prevenciji stanja i oboljenja koja prate savremenog čoveka/ženu/dete…

U prilog ovoj priči New Med je učinio dostupnim nekoliko opcija u prevenciji i terapiji anemije. Jer nije svejedno koja je doza gvožđa dostupna u preparatu,koji je oblik gvožđa u preparatu niti  ciljna populacija kojoj je namenjena.

IROVIT kapi -gvožđe (II) sulfat u formi kapi sa aromom banane i jagode, namenjen prevenciji anemije kod male dece.

IROVIT kapsule – gvožđe(II) sulfat u formi peleta sa produženim oslobađanjem u kapsuli u dozi od 47 mg uz folnu kiselinu namenjen prevenciji i terapiji anemije kod trudnica i dojilja.

NATABIOL– kompleksna formula svih nutritijenata u formi  tableta koje pored gvožđa (40 mg) sadrže i folnu kiselinu, 11 vitamina, bakar, cink, selen, jod i đumbir protiv mučnine, namenjen trudnicama.

HEMATOFEROLSR, tablete sa produđenim oslobađanjem koje pored gvožđa sadrže i ostale mikronutritijente koji stimulišu proces eritropoeze- gvožđe, folna kiselina, vitamin C, Vitamin B6, B12, cink, bakar, namenjen odraslim osobama , opštoj populaciji koja je anemična sve češće.