SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM U TRUDNOĆI-DA ILI NE?

SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM U TRUDNOĆI-DA ILI NE?

Dijetetske preporuke oduvek su bile deo neformalnih zdravstvenih smernica za buduće majke i #dojilje. Početkom dvadesetog veka, zbog prepoznavanja važnosti smanjenja stope smrtnosti #novorođenčadi, saveti za nutritivnu podršku #trudnica postaju deo obaveznih zdravstvenih ,sistemskih i socijalnih preporuka o nezi deteta. Več početkom dvadesetog veka, trudnice su prepoznate kao važna ciljna populacija za prenos novih znanja o vitaminima, a saveti su poticali ne samo od lekara i stručnjaka za javno zdravlje, nego i od humanitarnih i edukativnih organizacija.

Trudnoća i dojenje nutritivno su najzahtevnija razdoblja u životu žene. S obzirom da se tokom gestacije ćelije brzo dele,  razvijaju se organi deteta, adekvatna nadoknada nutrijentima esencijalna je za zdravlje buduće majke i za podršku rasta #fetusa.

Jedno od najizazovnijih područja naučnih  istraživanja jeste ono o uticaju #ishrane tokom trudnoće na rizik od pojedinih bolesti koje se pojavljuju u dečjoj dobi, ali i kasnije tokom odrasle dobi. Čini se da podložnost bolestima srca, dijabetesu, hipertenziji i mnogim drugim bolestima može biti „programirana“ neadekvatnom nadoknadom nutrijentima tiokom gestacije i dojenaštva. Mnogobrojni naučni  dokazi upućuju na to da je adekvatno uhranjena odojčad s pravilnim  rastom i napredovanjem , posle u životu izložena manjem riziku od razvoja  bolesti.

Realnost je da brojne žene već i pre trudnoće imaju nizak nivo hemoglobina  , a anemija trudnica je i u Srbiji  javnozdravstveni problem.

Čak i kvalitetan i uravnotežen plan ishrane osigurava tek polovinu potreba za gvožđem tokom trudnoće.Danas postoji   rutinska suplementacija gvožđem kod trudnica  počevši od  prve  prenatalne posete lekaru.  I ženama koje započnu trudnoću s adekvatnim zalihama gvožđa, može se preporučiti uzimanje  gvožđa tokom trudnoće  i tokom razdoblja dojenja. Potrebno je naglasiti da samostalno uzimanje terapijskih doza gvožđa nije preporučljivo, a terapijsku primenu treba razmotriti individualno, u skladu sa  krvnim nalazima, uz konsultaciju s lekarom..

Rezultati istraživanja objavljenog u časopisu BMJ pokazali su da svakodnevno uzimanje gvožđa u obliku dodataka ishrani tokom trudnoće utiče na značajno povećanje porođajne mase deteta, odnosno,  povezano je sa smanjenim rizikom od niske porođajne mase i razvoja anemije kod majke. Meta-analiza je obuhvatila više od 90 istraživanja u kojima je ukupno učestvovalo otprilike 2 miliona  ispitanica, a cilj analize je bio utvrditi povezanost između uzimanja gvožđa i niske porođajne mase novorođenčeta i razvoja anemije kod majke. Rezultati su pokazali kako je uzimanje gvožđa tokom trudnoće bilo povezano sa značajnim  smanjenjem rizika od niske porođajne mase. Utvrđeno je da se za svako povećanje doze gvožđa od 10 mg, pri čemu je maksimalna dnevna doza gvožđa bila 66 mg, rizik od anemije kod majke smanjio za 12%, porođajna masa povećala za 15 g, a rizik od niske porođajne težine smanjio za 3%. Naučnici su zaključili da je potrebno istražiti moguće strategije kako bi se što više uticalo na povećanje unosa gvožđa u tom osetljivom životnom razdoblju.

#Irovit kapsule sadrže gvožđe(II) sulfat u formi peleta sa sporim oslobađanjem u dozi od 47 mg.S obzirom da se oralno unešeno gvožđe resorbuje u niskom procentu, doza gvožđa u Irovit kapsulama će obezbediti da se depoi #feritina u organizmu popune i da nivo #hemoglobina bude u optimalnom opsegu.Forma peleta sa sporim oslobađanjem sprečava uobičajene gastrointestinalne tegobe prilikom primene preparata gvožđa.